top of page

natuurcoaching en natuurbeleving voor jou

K: Het contact met de natuur verlaagt de drempel om te praten, te voelen en na te denken over kwesties die je bezig houden. Inge is een goede coach, ze heeft een rustige stem, is niet zweverig en is goed voorbereid. 

De aanpak geeft rust en is toch ‘dwingend’ genoeg om stappen vooruit te zetten. Heel anders dan tegenover een arts te zitten als patiënt. Bedankt voor de begeleiding, het heeft mij zeker geholpen.

Hoogsensitief of hoogbegaafd? Neem hier een kijkje!

kies voor jezelf

Wil je meer contact met (jouw) natuur?

Wil je jezelf ontwikkelen?

Wil je wegwijs raken?

Zoek je verheldering?

Wil je een luister​end oor vinden?

Zoek je rust?

Wil je tijd voor jezelf?

Wil je keuzes maken?

'In de plaats van verlangen naar je volgende vakantie, zou je misschien een leven moeten proberen uit te bouwen waar je niet uit hoeft te ontsnappen.' Seth Godin

Een positief en duurzaam verschil maken voor jou door je te verbinden met de natuur, da’s wat ik wil doen. Zo kan je op een milde, eenvoudige, gezonde, gelukkige, energieke en bewuste manier in het leven staan.

Hoe gaat dat dan, dat verbinden met de natuur? Wel, we trekken de natuur in en staan stil, wandelen, ervaren, zien, voelen en omarmen. We beleven de natuur met alle zintuigen, we ervaren schoonheid, we voelen ons één met de natuur in ons en rondom ons.


Begeleide me-time in de natuur brengt je dicht bij jezelf, je ontspant, komt tot rust en geniet. Laat de natuur je omarmen, je zorgen wegnemen en frisse energie geven.

Het geeft rust en tegelijk een boost van zuurstof en energie. Puur genieten!


Ben je zoekend en wil je richting en inzicht? Ik faciliteer het coachende proces van de natuur. Met natuurcoaching kom je tot je natuurlijke zelf, jouw kern en échte antwoorden die bij jou passen.

Bij natuurcoaching krijg je op een korte periode een diepgaand resultaat. De natuur geeft ons namelijk antwoorden die we met ons hoofd alleen niet vinden. We verankeren de inzichten en houden hierbij rekening met met hoofd, hart en buik. We werken vanuit mildheid, warmte, liefde en geduld voor onszelf, de ander en de aarde.


We leren verschillende soorten energie herkennen, leren hoe we energie kwijt geraken en bijtanken, hoe we energie kunnen laten stromen. 

Ik geef je woorden waar jij alleen maar voelt en laat je voelen waar je alleen maar woorden voor hebt, in alle veiligheid.


En dat alles heel eenvoudig dankzij de natuur.

natuurcoaching

Verbinding met de natuur in ons en rondom ons heeft een positieve impact op ons fysische, emotionele, persoonlijke en sociale welbevinden

Natuurcoaching heeft als doel om jou te begeleiden bij het herstellen en beleven van de verbinding met je natuurlijke zelf, de natuur en de aarde.

Fleur de Lune steunt op kennis van en ervaring met ecopsychologie, natuurcoaching, wandelcoaching, mindfulness en diverse meditatietechnieken.

Natuurcoaching / ecopsychologie vertrekt vanuit volgende principes: (Naar Ann Sterckx)

  • De mens is een onderdeel van de natuur.
  • Oorzaak van vele psychosociale problemen is de vervreemding van het natuurlijke.
  • Leven vanuit onze verbinding met ons natuurlijke zelf maakt van ons gelukkige, gezonde mensen die zinvol bezig zijn.
  • Mentale processen (denken, voelen, doen) zijn ecologische producten van de interactie met de omgeving.
  • Handelen op basis van liefde, schoonheid en verwondering creëert liefde, schoonheid en verwondering.
  • Bij natuurcoaching komt een transformatieproces op natuurlijke wijze tot stand.
  • Onze westerse wereld heeft een transitie nodig naar een wereldbeeld waarbij de verbinding met de natuur, de samenleving en de aarde centraal staan. 

Een coachvraag uit de praktijk:

Help! Ik krijg mijn hoofd niet stil. Steeds weer die vervelende gedachten die me uit mijn slaap houden, die me storen in mijn dagelijkse bezigheden. Ik heb alles al geprobeerd van oefeningen, cognitieve gedragstherapie en zo voort, maar niets helpt.

Als het 'hebben van gedachten' voor jou een probleem vormt kan je met mindfulness leren om op een andere manier met je gedachten om te gaan, ze verwelkomen en luisteren naar wat de gedachten jou te vertellen hebben. Welke diepere boodschap brengen ze? Wat zijn jouw lichamelijke gewaarworden, gevoelens en gedachten bij die gedachten, bij dat hoofd dat niet stil lijkt te vallen? Wat zorgt ervoor dat die gedachten zo luid zijn, wat willen ze je vertellen? Waarvoor beschermen die gedachten jou? Via natuurcoaching kom je hier gemakkelijk achter.
Eenmaal duidelijk is wat de boodschap achter de gedachten is en wat hun functie is kan je verder.
Je kan gedachten niet wegdenken of wegwerken met 'oefeningen'. Je kan er wel anders mee leren omgaan, zodat ze als vanzelf stiller worden en je terug zuurstof krijgt en ruimte ervaart voor zaken die je graag wil. 

Wandelcoaching is al meer dan 100 jaar oud


Weet je wie dit al deed? Sigmund Freud en componist Mahler. Mahler kwam er zelfs speciaal voor vanuit Wenen naar het Nederlandse Leiden.


In hun bewaarde brieven lezen we wat ze ervan vonden.


Freud: 

“In de zomer van 1910 was ik op vakantie in Noordwijk. Ik vond het er heerlijk en kwam bij van de vele inspannende gesprekken die ik met patiënten heb in Wenen en van het vele schrijfwerk op mijn studeerkamer. Na een prettige strandwandeling richting Katwijk lag er een telegram voor me klaar van componist Gustav Mahler. In ons beider woonplaats Wenen bezocht ik menig maal een concert van werk van hem, waarbij hij ook de dirigent was. Of hij een consult bij me mocht hebben, stond er in het telegram. Toen ik schreef dat ik op vakantie was kreeg ik per omgaande een telegram terug dat hij graag naar Nederland kwam, omdat er nogal spoed bij was. Tegen een ander zou ik nooit ja gezegd hebben, zo midden in mijn vakantie, maar aan de componist die ik bewonder schreef ik: Ja, prima, als u ermee akkoord gaat, dat het gesprek wandelend in Leiden plaats vindt. Op 26 augustus ontmoette ik hem in het centrum van die stad.”


Mahler:

“Ik zit in de trein terug naar Wenen. Het gesprek met dr. Freud heeft me opgelucht. Ik had al een groot vertrouwen in de man en zijn psycho-analyse waarover ik diverse artikelen in kranten las. Daarom maakte ik de lange reis naar Leiden. Onderweg al had ik tijd om na te denken en ik vond het ook prettig om te wandelen in plaats van op een divan te liggen, zoals het bij Freud meestal lijkt te gaan. Hij luisterde goed naar me en wilde al snel mijn hele levensverhaal weten. Ik vertelde over het slechte huwelijk van mijn ouders en hoe ik troost vond in de muziek. Toen op het Rapenburg een oudhollands draaiorgel speelde, kwamen de tranen. Ik realiseerde me dat muziek me altijd gered had, maar dat zelfs dat niet meer lukte de laatste tijd.. Het voelde of mijn kracht en creativiteit weer wat terug kwamen en ik zal thuis in Wenen mijn nieuwe symfonie, waar ik in vastgelopen ben, weer oppakken”.


coachmodellen

Fleur de Lune steunt op kennis van en ervaring met klassieke, westerse coachmodellen. De methodiek wordt gekozen op basis van wat voor de klant best werkt. 

Mogelijkheden: systeemdenken, gestaltbenadering, NLP, oplossingsgericht coachen, creatief coachen e.d.m.. 

De herberg


Dit mens-zijn is een soort herberg

elke ochtend weer nieuw bezoek.

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,

een flits van inzicht komt als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij

zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt

die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.

Misschien komt hij de boel ontruimen

om plaats te maken voor extase.

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,

ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns

en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt

de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd

om jou als raadgever te dienen.


Rumi, 13e eeuws dichter

inca's

Fleur de Lune vindt inspiratie in de filosofie van het natuurvolk de Inca’s. 

De Inca’s tonen hoe we evenwichtig en gelijkmoedig door het leven kunnen gaan.


Fleur de Lune staat symbool voor de verbinding tussen de aarde (fleur) en de kosmos (lune). 

De mens ontvangt de lichte, energetische energie uit de kosmos, én de koesterende, warme energie uit de aarde. 


De Inca’s kennen vele soorten energie. Deze energieën zoeken telkens een evenwicht


D.m.v. natuurcoaching voelt de coachee de energie stromen waar die eerder vast zat, zodat de coachee in evenwicht komt. 

Zo leren coachees surfen op de golven die het leven voor hen in petto heeft, in symbiose met de natuur.


Het concept van een workshop natuurbeleving kan ook enkel voor jou, voor jou met je partner, voor jou en je gezin, voor jou met één of meer vrienden. 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie. 

bottom of page