top of page

natuurcoaching

De natuur is je spiegel en ik ben je klankbord.

Fleur de Lune coacht vanuit een unieke mix van natuurcoaching, ecopsychologie, klassieke coachmethoden, wandelcoaching, mindfulness, creatieve technieken en meditatie. ​

 

We leren van het natuurvolk de Inca’s om op een goeie manier met energie om te gaan en zo te leren surfen op de golven van het leven. 

 

Fleur de Lune heeft een speciaal plekje voor wie

hoogbegaafd of hoogsensitief is.

Neem hier een kijkje. 

Natuurcoaching leert je

je verbinden met de natuur in jezelf

en rondom jou

om zo tot je natuurlijke zelf, jouw kern

en échte antwoorden te komen die bij jou passen. 

 

Bij natuurcoaching krijg je op een korte periode

een diepgaand resultaat.

De natuur geeft je antwoorden

die je met je hoofd alleen niet vindt

Antwoorden komen als vanzelf.

We houden rekening met hoofd, hart en buik.

We werken vanuit mildheid, warmte, liefde en geduld.

Hiervoor creëren we een veilige ruimte

Je leert verschillende soorten energie herkennen,

leert hoe je overtollige energie kwijt kan raken,

leert hoe je nieuwe energie kan bijtanken,

kortom hoe je energie kan laten stromen.

The earth has its music for those who will listen.

Reginald Vincent Holmes

ecopscychologie

Verbinding met de natuur in ons en rondom ons heeft een positieve impact op ons fysische, emotionele, persoonlijke en sociale welbevinden

Natuurcoaching heeft als doel om jou te begeleiden bij het herstellen en beleven van de verbinding met je natuurlijke zelf, de natuur en de aarde.

Natuurcoaching / ecopsychologie vertrekt vanuit volgende principes: (Naar Ann Sterckx, doctoral researcher UA.)

 

Onze westerse wereld heeft een transitie nodig naar een wereldbeeld waarbij de verbinding met de natuur, de samenleving en de aarde centraal staan. 

  • De mens is een onderdeel van de natuur.

  • Oorzaak van vele psychosociale problemen is de vervreemding van het natuurlijke.

  • Leven vanuit onze verbinding met ons natuurlijke zelf maakt van ons gelukkige, gezonde mensen die zinvol bezig zijn.

  • Mentale processen (denken, voelen, doen) zijn ecologische producten van de interactie met de omgeving.

  • Handelen op basis van liefde, schoonheid en verwondering creëert liefde, schoonheid en verwondering.

  • Bij natuurcoaching komt een transformatieproces op natuurlijke wijze tot stand.

inca's

Fleur de Lune vindt inspiratie in de filosofie van het natuurvolk de Inca’s. 

De Inca’s tonen hoe we evenwichtig en gelijkmoedig door het leven kunnen gaan.

 

Fleur de Lune staat symbool voor de verbinding tussen de aarde (fleur) en de kosmos (lune). 

De mens ontvangt de lichte, energetische energie uit de kosmos, én de koesterende, warme energie uit de aarde. 

 

De Inca’s kennen vele soorten energie.

Deze energieën zoeken telkens een evenwicht

 

D.m.v. natuurcoaching voelt de coachee de energie stromen waar die eerder vast zat, zodat de coachee in evenwicht komt. 

Zo leren coachees surfen op de golven die het leven voor hen in petto heeft, in symbiose met de natuur.

Wandelcoaching is al meer dan 100 jaar oud,

en heeft beroemde fans!

 

Sigmund Freud en componist Mahler, om precies te zijn.

Mahler kwam er zelfs speciaal voor vanuit Wenen naar het Nederlandse Leiden.

 

In hun bewaarde brieven lezen we wat ze ervan vonden.

 

Freud: 

“In de zomer van 1910 was ik op vakantie in Noordwijk. Ik vond het er heerlijk en kwam bij van de vele inspannende gesprekken die ik met patiënten heb in Wenen en van het vele schrijfwerk op mijn studeerkamer. Na een prettige strandwandeling richting Katwijk lag er een telegram voor me klaar van componist Gustav Mahler. In ons beider woonplaats Wenen bezocht ik menig maal een concert van werk van hem, waarbij hij ook de dirigent was. Of hij een consult bij me mocht hebben, stond er in het telegram. Toen ik schreef dat ik op vakantie was kreeg ik per omgaande een telegram terug dat hij graag naar Nederland kwam, omdat er nogal spoed bij was. Tegen een ander zou ik nooit ja gezegd hebben, zo midden in mijn vakantie, maar aan de componist die ik bewonder schreef ik: Ja, prima, als u ermee akkoord gaat, dat het gesprek wandelend in Leiden plaats vindt. Op 26 augustus ontmoette ik hem in het centrum van die stad.”

 

Mahler:

“Ik zit in de trein terug naar Wenen. Het gesprek met dr. Freud heeft me opgelucht. Ik had al een groot vertrouwen in de man en zijn psycho-analyse waarover ik diverse artikelen in kranten las. Daarom maakte ik de lange reis naar Leiden. Onderweg al had ik tijd om na te denken en ik vond het ook prettig om te wandelen in plaats van op een divan te liggen, zoals het bij Freud meestal lijkt te gaan. Hij luisterde goed naar me en wilde al snel mijn hele levensverhaal weten. Ik vertelde over het slechte huwelijk van mijn ouders en hoe ik troost vond in de muziek. Toen op het Rapenburg een oudhollands draaiorgel speelde, kwamen de tranen. Ik realiseerde me dat muziek me altijd gered had, maar dat zelfs dat niet meer lukte de laatste tijd.. Het voelde of mijn kracht en creativiteit weer wat terug kwamen en ik zal thuis in Wenen mijn nieuwe symfonie, waar ik in vastgelopen ben, weer oppakken”.

bottom of page